top of page
innonation.jpg

מיתוג ופיתוח שפה גרפית עבור סדרת הכנסים של innonation מטעם קרן אינפינטי ובשיתוף משרד הכלכלה הישראלי והסיני, כולל יצירת ספר מותג.  

BrandBook_innonation33.jpg
BrandBook_innonation32.jpg
BrandBook_innonation35.jpg
BrandBook_innonation37.jpg
BrandBook_innonation34.jpg
bottom of page