top of page
Invenzia_Final Logo-01.png

אינוונציה מציעה פתרונות פשוטים לניהול מידע עסקי, מתוך כוונה למצות את פוטנציאל המידע הקיים בעסק. כשפגשתי את הלקוחה עלה בשיחה מושג מעניין שבעזרתו הגדירה את העסק שלה- ״אני למעשה עושה חשיבה מחדש בתוך הקופסא״ היא אמרה. הפתרונות שהיא מציעה ללקוחותיה חכמים בפשטותם. ולכן חשוב היה לי לייצר בעבורה שפה גרפית מינימליסטית, שמשדרת יעילות, וכמובן לרמוז על הקופסא (קרי העסק, בתוכו היא פועלת) שמזכירה גם קצת כנפיים.

Invenzia_Final Logo-02.png
invenzia
invenzia_A4-04.jpg
invenzia.gif
bottom of page