top of page
insta_post-03.jpg

יעל כהן היא מורה (ותלמידה נצחית) ליוגה, אשר באורח פלא ממש  מצליחה להעניק בשיעוריה תשומת לב לכל אחד ואחת מתלמידיה. יחס אישי זה וההתאמה הפיזית לפי היכרותה את המתרגל/ת באו לידי ביטוי ב׳הינף המכחול׳.

יעלי בחרה בעבור המותג שלה ״יעליוגה״, בתנוחת ״הכלב שמביט לאחור״, שהינה תנועה בסיסית ביוגה, ומאפשרת הפגת מתחים ןלחץ נפשי, היא רואה בה חשיבות רבה לתירגול ולהתמדה ביוגה.

insta_post-02.jpg
135784190_1072603596500398_6918904621732
mockups-04.jpg
bottom of page